ARN-jagt.png

Nedenfor findes undervisningsmateriale indenfor de enkelte dele af teorien til jagttegnsprøven. Nogle filer indeholder de powerpointpræsentationer der anvendes i undervisningen, ligeledes findes under flere af emnerne oversigter eller uddybende dokumenter. Materialet er lagt ud i PDF-format og  kan læses på alle enheder.

 

Vildtkending og vildtbiologi

Fuglevildt

Pattedyr

Oversigt vildtbiologi

 

Vildtpleje

 

Jagtformer

 

Våbenteori og lovgivning

 

Love og bekendtgørelser for jagt og regulering

 

Vildthåndtering

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/