ARN-jagt.png

Nyttige links

Du kan finde nyttige oplysninger på andre hjemmesider ved at følge links i  de grønne overskrifter herunder

Mit Jagttegn

Mit jagttegn findes på jagttegn.dk et domæne under SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning).

SVANA  administrerer dele af lovgivningen på naturområdet, i det åbne land og i skovene. Den har ansvaret for bl.a jagt- og jagttegnsadministration.

Ud over at kunne logge ind på sin egen portal, hvor bl.a. tilmelding til prøver og indberetning af vildtudbytte foregår, findes også nyttige informationer om jagtens prøver.

Danmarks Jægerforbund

En af landets store grønne interesseorganisationer med over 90.000 medlemmer. Forbundet taler jægernes sag på både lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau under parolen mest mulig jagt og natur

Danmarks Jægerforbund øver politisk indflydelse gennem repræsentation i Vildtforvaltningsrådet og andre ministerielt nedsatte udvalg.

Herudover udbyder organsationen kurser, hvor den enkelte jæger kan dygtiggøre sig indenfor jagt og natur.

Jagtlovgivning

Der er en lang række af love og bekendtgøresler, der har relevans i forhold til udøvelsen af jagt i Danmark. Danmarks Jægerforbund  har samlet disse i en database for at overskueliggøre lovgivningen.

Retsinformation

Til den meget entusiastiske og (grænsende til det urimelige) engagerede jagttegnselev, kan lovgivningen også findes på retsinformation.dk.

retsinformation.dk er en netportal, der giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter.

Jagtprøven

Jagtprøven.dk er en netportal i forlængelse af bogen Jagttegn udgivet af Danmarks Jægerforbund og Landbrugsforlaget. Her findes bl.a tests, videoer og lydbog som hjælp til indlæring.

Vildtsundhed

Vildtsundhed.dk hører under DTU Veterinærinstituttet og støttes af Naturstyrelsen. Siden er ment som en hjælp til jægere og andre, som er i kontakt med vilde dyr.

DCE

DCE (Nationalt Center for Miljø og energi) ved Århus universitet leverer uvildig rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning til bl.a. Vildtforvaltningsrådet og Miljøministeriet.  

Birdphotos

Birdphotos.dk er et katalog lavet af den danske fuglefotograf Helge Sørensen. Siden indeholder en af de større samlinger på nettet af fugle-fotos. På nuværende tidspunkt er der over 100.000 fotos repræsenterende over 700 arter og en del underarter.

Der findes også gallerier af pattedyr - således dækker hjemmesiden stort set hele billedsiden for vildtkending.

Billederne er ganske enkelt imponerende!

Artsleksikon

Danmarks Jægerforbunds artsbeskrivelser af og leksikon om de danske dyrearter. I Danmarks Jægerforbunds artsleksikon kan du blive klogere på en udvalgt række af Danmarks vilde dyr.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/