ARN-jagt.png

Fagplan og generelle instrukser for jagtprøve 

 

Fagplan for jagttegnsundervisning ved Asperup, Roerslev, Nr. Åby Jagtforening

er udarbejdet af foreningens jagttegnskursusundervisere. Fagplanen tager udgangspunkt i Naturstyrelsens krav til undervisningen som findes i "Vejledning til skriftlig jagtprøve og jagttegnsundervisning". Da Naturstyrelsens vejledning angiver mindstekrav til undervisning, vil foreningens fagplan adskille sig fra denne bl.a. ved højere timetal samt et udvidet undervisningsfokus for enkelte af undervisningsområderne.   

 

Find os

Jagtforening
Jagtforeningsvej 888,
7620 Jagtby
 

Instrukser for jagtprøve og haglskydeprøve

Jagtprøveinstruksen

Instruks for haglskydeprøve


 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/