ARN-jagt.png

Ved bestået jagtprøve vil man være i besiddelse af en tilladelse, hvormed man har erhvervet sig en retttighed til at efterstræbe og udnytte en naturressource. Denne rettighed forpligter - og for at forstå denne forpligtelse, er det en fordel at kende historien der ligger forud. De følgende underafsnit er et forsøg på at gennemgå Danmarks jagthistorie.

Indledning

Tidlig dansk jagthistorie

Senere dansk jagthistorie

Moderne dansk jagthistorie

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/