ARN-jagt.png

De nedenstående underafsnit er et forsøg på at at samle foreningens historie.

Dette gøres primært ud fra foreningsprotokoller hvori der findes referater fra generelforsamlinger, bestyrelsesmøder samt arrangementer  afholdt af foreningen.

Såfremt medlemmer (her tænkes først og fremmest på foreningens ældre medlemmer) finder ukorrekte oplysninger eller kan supplere med information eller billeder må man meget gerne kontakte undertegnede på 

                     "webmaster@raevehulen.dk"

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/