ARN-jagt.png

I Asperup-Roerslev-Nr.Aaby Jagtforening afholder vi altid vores generalforsamling den første mandag i Februar 

Følgende Dagsorden er gældende.

 

 

      Asperup-Roerslev-Nr.Aaby Jagtforening

        Generalforsamling mandag XX-XX-XXXX

 

1)           Valg af dirigent.

 

2)           Formandens beretning.

 

3)            Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

 

4)            Fastlæggelse af kontingent.

 

5)            Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

6)            Valg af Formand/Kasserer

 

7)            Valg af Suppleant

 

8)           Valg af revisor

 

9)           Indkomne forslag

 

10)          Krage/Skade Pokal.

 

11)           Eventuelt.

 

Generalforsamling februar 2023

Generalforsamling februar 2018

Generalforsamling februar 2017

Generalforsamling februar 2016

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/