Du er her. raevehulen.dk > Nyheder > Orientering fra Middelfart kommunes Hjortelaug

 

Jagttider besluttet på Årsmødet 2017.

Då, kalv og spidshjort fra 1-10 2017 til 31-01-2018.

Fuldskuffel fra 15-01-2018 til 31-01-2018.

Ingen afskydning af mellem hjorte

Anbefaling skyd kalv før då og maks. en hjort pr. jæger

Samtidig vil vi også opfordre til at jagt afholdes som tryk/bevægelsesjagt og gerne sammen med dine

naboer, dette for at dåvildtet skal opnå en mere naturlig skyhed, samtidig med at de bliver spredt over

et større område, så flere jægere og specielt ikke jægere får at mulighed for at se fritlevende dåvildt.

Anskydning/forbi skud, da dåvildt er betydeligt mere skud stærkt end råvildt og selv kalve kan have et

kraftigt fedtlag som hurtigt lukker for schweiss er det vigtigt at få eftersøgt alle afgivne skud af en

scweisshund.

Vi vil også gerne have information omkring afskudt dåvildt, specielt vægten, da det kan give et

fingerpeg om bestandens sundhed og fødegrundlag.

Lauget skal også opfordre til at observationer af fri stående Dåvildt indrapporteres til en fra

styregruppen. billeder kan indsendes på galleri@middelfartkommuneshjortelaug.dk

Skader på afgrøder mark eller skov, uhensigtsmæssig adfærd i haver eller omkring hjortefarme, veje

som mangler vildtspejle, vil vi gerne informeres om det, så vi kan være behjælpelig med at afhjælpe

problemerne, har du selv fundet en løsning på problemet, vil vi også gerne høre om det.

Knæk og bræk